Υπηρεσίες

nikas-anim1Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν στην παρακολούθηση της ανάπτυξης των νεογνών, των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων (έως 17 ετών) και είναι οι εξής:

κλινική εξέταση,
συμβουλές για το νεογέννητο,
υποστήριξη μητρικού θηλασμού,
εκτίμηση κατάστασης θρέψης (συμβουλές διατροφής και αντιμετώπιση διαταραχών θρέψης),
παρακολούθηση σωματικής ανάπτυξης και αναπτυξιολογική εκτίμηση,
εμβολιασμοί,
συνταγογράφηση,
χορήγηση πιστοποιητικών υγείας (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι).